place zabaw Radosna Szkoła

  • radosna_szkola_6
  • radosna_szkola_8
  • radosna_szkola_4
  • radosna_szkola_5
  • radosna_szkola_2
  • radosna_szkola_1
  • radosna_szkola_3

2010

SP 15 w Katowicach

SP 37 w Katowicach

SP 24 w Chorzowie

SP 29 w Chorzowie

SP 15 w Chorzowie

SP 37 w Chorzowie

 

2011

SP 14 w Gliwicach

SP 11 w Gliwicach

SP 32 w Gliwicach

 

2013

SP 1 w Będzinie

SP 2 w Będzinie

SP 3 w Będzinie

2014

SP 2 w Gliwicach

SP 36 w Gliwicach

Prace obejmowały projekty budowlane zagospodarowania terenów Szkolnych Placów Zabaw w zakresie zgłoszenia robót budowlanych w rządowym programie „Radosna Szkoła” wraz opracowaniem szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim.